15 באפריל 2021 13:35

יום: מרץ ב23, 2012

בית בנמל – קום איל פו

      בית בנמל הא שמה של המסעדה הידועה לנו כ קום איל פו אשר לא שרדה את הסערה הגדולה ב 2010. זו לא