9 בדצמבר 2021 5:42

יום: מרץ ב23, 2012

בית בנמל – קום איל פו

      בית בנמל הא שמה של המסעדה הידועה לנו כ קום איל פו אשר לא שרדה את הסערה הגדולה ב 2010. זו לא