7 בדצמבר 2023 5:15

יום: מאי ב16, 2012

שרי מלחמה הצגה חדשה בהבימה.

  שרי מלחמה היא סאטירה העוסקת באיוולת של הפוליטיקה והממסד הישראלי, כאשר כל מה שמדאיג את הפוליטיקאים ובעלי תפקידים רמי דרג זה מה יהיה בבחירות,