20 בספטמבר 2021 7:37

יום: ספטמבר ב1, 2012

טועמים יין עם שגיא קופר

  החגים מתקרבים ומכירות היין מזנקות, דרך היין היא רשת הפזורה בכמה מהערים, ולפעמים מבחוץ אינך יודע איזה אוצרות טמונים בפנים… במרתפים. שגיא קופר הוא