20 בינואר 2021 21:57

יום: ספטמבר ב6, 2012

המילים סרט חדש באקרנים

המילים הוא סרט הדן בנושא של " פלגיאט" או בלשוננו " גנב ספרותי". אני כותב שירים וסיפורים, קרה לי לפחות פעם אחת לפחות  בה מצאתי