4 באוקטובר 2023 20:00

יום: דצמבר ב13, 2021

נקודת שוויון 2

נקודת שוויון 2 (משודר צמוד לשידור בארה"ב) רק ב-yes