20 באפריל 2024 11:07
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרשת בראשית

 

 

 הנה חלפה לה שנה, חג הסוכות עבר ובתפילת שמיני עצרת היא שמחת תורה מתפללים "משיב הרוח מוריד הגשם" והנה התקבלה בשמים גשם עז החל לרדת למחרת התפילה. הצדיקים אומרים כי אם למחרת שמיני עצרת החל לרדת גשם זו תהיה שנה גשומה.

פרשת בראשית מספרת לנו על בריאת העולם ובריאת האדם.

"כז ויברא אלוהים את-האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו:  זכר ונקבה, ברא אותם. "

על פסוק זה אומר הרב אלון " כך ברא את האדם לשיווין ואהבת הבריות ועוד הוא מוסיף כי רבי עקיבא הביא את הכלל " ואהבת לרעך כמוך" מהפסוק הזה ומוסיף

"הכלל הגדול של "ואהבת לרעך כמוך" אינו עניין לדברים שבלב בלבד, לאהבה ערטילאית שאינה מחייבת דבר, אלא לאורח חיים שבעולם העשייה. וכך מובע עקרון זה בדבריו של הלל: "דעלך סני – לחברך לא תעביד – מה ששנוא עליך לחברך אל תעשה"ׁ(שבת לא ע"א.)

יכולתי להוסיף ולדבר על כבוד האדם וחירותו וערכים אחרים הנובעים מפסוק זה.

אולם לא כולם מכבדים את חבריהם, לשון הרע ופגיעה בזולת הם חלק מדרך החיים שבחרו שאנשים מסוימים. והמחשבות על האנשים האלו שבכוח המילים והכתב מרשים לעצמם לפגוע  ולהעליב הזכיר לי את שיחתי עם הרב על הרוע ערב התשובה שלי.

והנה אני מביא את השיחה שלי עם הרב, היא בהחלט קשורה לרוע ולפרשת בראשית.

"רבי' " אני שואל את הרב שלי "למה יש כל כך הרבה רוע ושחיתות בממסד ובעיקר בשלטון, למה?"

 אנשים כל כך רעים שהם מוכנים אפילו לרצוח או לסייע לרצח ורק לשם הרצח ותאוות הממון?"

"שאלה קשה אתה מקשה היום ששת, מאי נפקא מינא? מה יום מיומיים? התעוררת פתאום?"

" נכון, שנים אני חי בעולמי שלי, אבל כעת עשרת ימי תשובה, ואיך אתן תשובה ואין לי מענה לשאלה"

גיחך הרב בחיוך " וממתי אפיקורס כמוך שאינו מתפלל לא בשבת ולא בחג מעניין אותו שאלות ותשובות"

" רבי' עניתי לו אילו לא היה בי הניצוץ הזה איך הייתה פורצת ממני כל האש הזועמת"

" ובזעמך אתה מוכן להשליך את כל אמונתך ולהצית אש בשדות? מה תרצה שיהיה?, הרי נאמר כבר " ארץ אוכלת יושביה" לא"

" רבי' אני לא מתכוון להניח לך לא אוכל לבוא נקי ובר לבב לפני הקב"ה ביום הדין ואין בי תשובה"

"תשובה למה ששת?"

" מנין ומהו מקור השחיתות קלקול כל מידות הטוב באדם, וההסתאבות של השלטון והממסד"

" ששת"  אומר הוא " יודע אתה כי חיי העולם הזה זמניים ואין בהם אלה כגולם של פרפר חכמינו ז"ל כבר דנו בשאלתו של משה רבנו מדוע צדיק ורע לו ואחת התשובות היא שהרשע שטוב לו יסבול שבעתיים בגיהינום."

"רבי' אתה מתחמק ממני או שאין לך תשובה, יודע אני כי סבלך רב משאתה מראה לי, איש ישר אתה ולאן הגעת? האם פשה נגע השחיתות למוסדות הדת?"

לרגע החוויר הרב ומיד האדימו פניו שתק וחשב

" ששת, כאשר רב מוזמן לבצע אירושין יודע אתה כי אין לקחת ממון אבל לוקחים, כולם לוקחים, כל הממסד חי על המלקוח ואם אינך לוקח מלקוח כל שרשרת השלל נפגעת, לכל פעולה יש תגובה אתה יודע הרי למדת באוניברסיטה ומהי התגובה כלפי השולל שלל מאחיו? סנקציות ששת סנקציות."

"רבי' "  אני שואל שוב " אני שואל אותך שוב מהו מקור השחיתות, מדוע יצר הרע שולט, האם הסטרא אחרא הוא החזק?"

" אוי ששת אתה מקשה עלי היום, בוא נעלה לחדרי ונקרא יחד בתורה"

עלינו.

פתח ספר בראשית והחל קורא "  א והאדם, ידע את-חווה אשתו; ותהר, ותלד את-קין, ותאמר, קניתי איש את-יהוה.  ב ותוסף ללדת, את-אחיו את-הבל; ויהי-הבל, רועה צאן, וקין, היה עובד אדמה. "

" מה אנחנו למדים מהפסוק " שאל

" שלאדם וחווה נולדו 2 ילדים "

והמשיך " ח ויאמר קין, אל-הבל אחיו; ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין אל-הבל אחיו ויהרגהו "

רוצח הפלטתי.

המשיך וקרא הרב "ט ויאמר יהוה אל-קין, אי הבל אחיך; ויאמר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי.  י ויאמר, מה עשית; קול דמי אחיך, צועקים אליי מן-האדמה.  יא ועתה, ארור אתה, מן-האדמה אשר פצתה את-פיה, לקחת את-דמי אחיך מידך.  יב כי תעבוד את-האדמה, לא-תוסף תת-כוחה לך; נע ונד, תהיה בארץ.  יג ויאמר קין, אל-יהוה:  גדול עווני, מנשוא.  יד הן גירשת אותי היום, מעל פני האדמה, ומפניך, איסתר; והייתי נע ונד, בארץ, והיה כל-מוצאי, יהרגני.  טו ויאמר לו יהוה, לכן כל-הורג קין, שבעתיים, יוקם; וישם יהוה לקין אות, לבלתי הכות-אותו כל-מוצאו.  טז וייצא קין, מלפני יהוה; ויישב בארץ-נוד, קדמת-עדן.  יז ויידע קין את-אשתו, ותהר ותלד את-חנוך; ויהי, בונה עיר, ויקרא שם העיר, כשם בנו חנוך.  יח וייוולד לחנוך, את-עירד, ועירד, ילד את-מחויאל; ומחייאל, ילד את-מתושאל, ומתושאל, ילד את-למך. " אמר

" רגע רבי " אני עוצר בו " מה פירוש אישתו?  מניין הייתה לו אישה? ולא נאמר שברא עוד אישה?"

והרב מסביר לי" יש האומרים כי נולדו תאומות ומכאן למדים אני כי  גם רצח וגם חטא בגילוי עריות"

"והכיצד?" אני מקשה עליו

עונה לי הרב בשקט " כיוון שסילק אותו הקב"ה לנוע ולנוד הפך קין לגוי ולגויים אין איסור גילוי עריות"

"נו"  אני שואל

"מה שחשוב הוא מזרעו של קין נולדו ילדים אלא שאין די אזכור לתולדתם

 ואין אנו יודעים כיצד התערבו עם בניו של שת

"זאת אומרת רבי שיתכן כי שושלת קין רוצח הבל בעצם ממשיכה להתקיים"

,הביט בי הרב ולא עה רק הרים גבות

הבטתי אני ברב

והרב הביט בי

ואמרתי " כעת הבנתי את מקור הרוע:- בני קין".

שתפו את הפוסט!