9 ביוני 2023 18:06

יום: פברואר ב17, 2022

התערוכה החקלאית הגדולה בישראל בתחנת "יאיר – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר

התערוכה החקלאית הגדולה בישראל בתחנת "יאיר – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
חברות הזרעים המובילות יציגו את הגידולים החקלאיים החדשים
התערוכה החקלאית הגדולה בישראל
בתחנת "יאיר" – מו"פ (מחקר ופיתוח) ערבה תיכונה וצפונית-תמר
בחצבה – 23-24 בפברואר 2022, הכניסה חופשית