15 באפריל 2021 8:46

תגית: יום צמצום בזבוז המזון. The Natural Step

יום צמצום בזבוז המזון.

היום – 12/3 יצויין (לראשונה בישראל) יום צמצום בזבוז המזון. היזמת היא חברת The Natural Step, המעוניינת להעלות מודעות להשלכות החברתיות, כלכליות וסביבתיות המסיביות שיש